mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 33
im. Kornela Makuszyńskiego

Projekt pn. „Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013